Zastosowanie matematyki w ekonomii Zobacz większe

Zastosowanie matematyki w ekonomii wersja elektroniczna

eBook- format PDF

Lektura tej pozycji to najłatwiejszy sposób na przyswojenie sobie trudnego materiału z matematyki. Jeśli sprawia Ci trudność czytanie podręczników akademickich wybierz tę książkę, ponieważ użyty jest w niej prosty język, a autor unika nadmiaru teorii i niezrozumiałych przeskoków myślowych.

Wersja elektroniczna

Spis treści:

1. Podstawowe wiadomości 
1.1. Równania i nierówności wielomianowe 
1.1.1. Równania kwadratowe
1.1.2. Nierówności kwadratowe 
1.1.3. Równania wielomianowe 
1.1.4. Nierówności wielomianowe 
1.1.5. Pierwiastkowanie równań i nierówności
1.2. Równania i nierówności wymierne 
1.2.1. Równania wymierne 
1.2.2. Nierówności wymierne 
1.3. Wartość bezwzględna – definicja, równania i nierówności 
1.4. Potęgowanie 
1.5. Równania i nierówności wykładnicze
1.6. Równania i nierówności logarytmiczne 
1.7. Trygonometria 
2. Przegląd ważniejszych funkcji
2.1. Funkcje ex i lnx 
2.2. Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne 
3. Funkcja jednej zmiennej
3.1. Określanie dziedziny 
3.2. Pochodna funkcji 
3.3. Granica funkcji i reguła de l’Hospitala 
3.4. Asymptoty funkcji 
3.5. Monotoniczność i ekstremum funkcji 
3.6. Wklęsłość, wypukłość i punkty przegięcia funkcji 
4. Rachunek całkowy 
4.1. Całka nieoznaczona 
4.1.1. Całki obliczane przez sprowadzanie do wzorów podstawowych 
4.1.2. Całkowanie przez podstawienie 
4.1.3. Całkowanie przez części 
4.2. Całka oznaczona 
4.2.1. Całka oznaczona właściwa 
4.2.2. Całki niewłaściwe 
5. Rachunek prawdopodobieństwa 
5.1. Zmienna losowa skokowa
5.2. Zmienna losowa ciągła 
6. Algebra macierzy 
6.1. Wiadomości podstawowe
6.2. Wyznacznik macierzy 
6.3. Rząd macierzy 
6.4. Macierz odwrotna 
7. Forma kwadratowa
8. Funkcja wielu zmiennych
8.1. Pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych 
8.2. Ekstremum funkcji wielu zmiennych 
9. Elementy matematyki finansowej 
9.1. Procent prosty i składany 
9.2. Roczna efektywna stopa procentowa 
9.3. Strumienie pieniędzy 
9.4. Kapitalizacja ciągła 
Odpowiedzi do zadań 

Autor: Jarosław Kokoszka

Format PDF

cena: 14,90 zł (brutto)

ilość

Suma:

Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również