Ekonometria Zobacz większe

Ekonometria wersja elektroniczna

eBook- format PDF

Lektura tej pozycji to najłatwiejszy sposób na przyswojenie sobie trudnego materiału z ekonometrii. Jeśli sprawia Ci trudność czytanie podręczników akademickich wybierz tę książkę, ponieważ użyty jest w niej prosty język, a autor unika nadmiaru teorii i niezrozumiałych przeskoków myślowych.

Wersja elektroniczna

Spis treści:

Wstęp
1. Wyznaczanie i weryfikacja modeli ekonometrycznych 
1.1. Model liniowy 
1.2. Modele nieliniowe 
1.2.1. Model wykładniczy 
1.2.2. Model potęgowy 
1.2.3. Model hiperboliczny 
1.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
2. Charakterystyki modeli ekonometrycznych 
2.1. Podstawowe charakterystyki modeli 
2.2. Model liniowy
2.3. Model wykładniczy 
2.4. Model potęgowy 
2.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
3. Liniowe zadania decyzyjne jednokryterialne i wielokryterialne
3.1. Liniowe zadania decyzyjne na maksymalizację 
3.2. Liniowe zadanie decyzyjne na minimalizację 
3.3. Liniowe zadanie decyzyjne z wieloma funkcjami celu 
3.4. Metody rozwiązywania zadań wielokryterialnych 
3.4.1. Metakryterium 
3.4.2. Metoda kryteriów głównych i pobocznych (podrzędnych) 
3.4.3. Metoda minimalizacji odległości od punktu idealnego 
3.4.4. Ścisła hierarchia celów 
3.5. Zagadnienie dualne 

4. Analiza wrażliwości liniowych zadań decyzyjnych 
4.1. Analiza wrażliwości za pomocą wag funkcji celu 
4.2. Analiza wrażliwości wyrazami wolnymi 
5. Metoda sympleks 
5.1. Metoda sympleks w zadaniach decyzyjnych na maksymalizację 
5.2. Metoda sympleks w zadaniach decyzyjnych na minimalizację 
6. Programowanie dynamiczne 
6.1. Zagadnienie komiwojażera 
6.2. Programowanie nieliniowe – metoda uproszczona 
7. Programowanie sieciowe 
7.1. Zagadnienie czasowe 
7.2. Zagadnienie czasowo-kosztowe 
8. Elementy teorii gier 
9. Programowanie w warunkach niepewności i ryzyka 
9.1. Programowanie w warunkach niepewności
9.2. Programowanie w warunkach ryzyka 
Odpowiedzi do zadań 
Tablica rozkładu wartości t–Studenta

Autor: Tomasz Nowak

Format PDF

cena: 14,90 zł (brutto)

ilość

Suma:

Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również