Prawo na co dzień Zobacz większe

Prawo na co dzień

eBook- format PDF

E-book zawiera wyjaśnienia przepisów prawnych wraz ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej, z zakresu: prawa w szkole, opieki nad dzieckiem, prawa w rodzinie, w domu, prawa pracy, prawa na drodze, prawa konsumenta, prawa w sądzie i innych

Spis treści

I PRAWO W SZKOLE

1. Dojazd dziecka do szkoły2. Indywidualny tok nauczania

3. Stypendium socjalne dla ucznia

4. Przeniesienie dziecka do innej szkoły

5. Obowiązek szkoły w wypadku, gdy dziecko nie uczęszcza na lekcje religii

6. Odpowiedzialność za dziecko w wieku do 13. roku życia, które dokonało uszkodzenia rzeczy

7. Wiek ucznia a praca

II OPIEKA NAD DZIECKIEM

1. Zgłoszenie urodzenia dziecka w urzędzie

2. Obowiązek szczepień

3. Paszport dla dziecka

4. Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

5. Uznanie ojcostwa dziecka

6. Alimenty na dziecko od dziadków

7. Dzienny opiekun

8. Personel klubu dziecięcego

9. Odpowiedzialność rodzica za nienależytą opiekę

nad dzieckiem

III PRAWO W RODZINIE

1. Testament własnoręczny i jego ważność

2. Dziecko spadkobiercą

3. Spadkobiercy a długi spadkowe

4. Prawo do zachowku

5. Zawarcie umowy dotyczącej spadku za życia spadkodawcy

6. Odpowiedzialność karnoprawna dziecka

7. Dziecko właścicielem nieruchomości

8. Rodzic a konflikty rodzinne

9. Wymeldowanie współmałżonka po opuszczeniu przez niego mieszkania

10. Skutki orzeczenia separacji

11. Alimenty na byłego współmałżonka

12. Długi współmałżonka

IV PRAWO W DOMU

1. Odbiór przesyłki adresowanej do współmałżonka

2. Umieszczanie ulotek w skrzynce pocztowej

3. Opłata za posiadania psa

4. Obowiązek używania smyczy i kagańca

5. Oznakowanie domu numerem, konsekwencje nieumieszczenia tabliczki

6. Odśnieżanie posesji – obowiązkiem właściciela

7. Wycięcie drzewa na własnej posesji

8. Zakłócanie ciszy nocnej

9. Niepłacenie czynszu przez najemcę

10. Malowanie mieszkania bez zgody wynajmującego

11. Własność mieszkania w zamian za dożywotnie utrzymanie

12. Zamieszczanie cudzych zdjęć na swojej stronie internetowej

13. Odpowiedzialność za pobieranie plików chronionych prawem autorskim

14. Czynny żal w postępowaniu skarbowym

15. Postępowanie w razie zaginięcia broni

V PRAWO PRACY

1. Dni wolne na opiekę nad dzieckiem

2. Urlop macierzyński dla rodziców adopcyjnych

3. Praca w trakcie urlopu wychowawczego

4. Urlop okolicznościowy

5. Urlop w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych

6. Błędnie wystawione świadectwo pracy

7. Konsekwencje niezgłoszenia danych pracownika w ZUS-ie

8. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

9. Porzucenie pracy przez pracownika

VI PRAWO NA DRODZE

1. Dojazd dziecka samodzielnie rowerem na zajęcia lekcyjne

2. Przewożenie dzieci w samochodzie

3. Zatrzymanie nieletniego przez policjanta

4. Zatrzymanie osoby jadącej bez biletu przez kontrolera biletów

5. Badania lekarskie kierowcy

6. Zniszczone prawo jazdy

7. Długotrwałe pozostawianie samochodu z włączonym silnikiem

8. Ponowne zarejestrowanie pojazdu

9. Konsekwencje złamania sądowego zakazuprowadzenia pojazdów mechanicznych

VII PRAWO KONSUMENTA

1. Gdy zakupiony towar okaże się wadliwy

2. Odstąpienie od umowy

3. Reklamacja wadliwego towaru bez paragonu

4. Wykonanie kopii zakupionej płyty

5. Zadatek

VIII PRAWO W SĄDZIE

1. Przesłuchanie nieletniego świadkaw postępowaniu karnym

2. Aresztowanie świadka

3. Zeznania świadka poza salą sądową

4. Przesłuchanie świadka w sądzie, znajdującym się bliżej jego miejsca zamieszkania

5. Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy

6. Odpowiedzialność za posiadanie niewielkiej ilości narkotykówna własny użytek

7. Odpowiedzialność za nieumyślne uszkodzenie mienia

IX INNE

1. Pozwolenie na broń pneumatyczną

2. Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

3. Konsekwencje braku dowodu osobistego

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

6. Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko

7. Stalking

Autor: Aneta Chamczyńska-Penkala

Format PDF

cena: 15,00 zł (brutto)

ilość

Suma:

Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również